Wskaźniki jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych za okres: od 01.04.2020 do 30.06.2020
Czas usunięcia uszkodzenia: 3 godziny 11 minut
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: 6 dni 9 godzin 13 minut