Wskaźniki jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych za okres: od 01.10.2023 do 31.12.2023
Czas usunięcia uszkodzenia: 2 godziny 21 minut
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: 6 dni 7 godzin 27 minut