Internet NET 500

Najlepszy do:

powyżej 8 urządzeń
monitoring

Internet NET 300

Najlepszy do:

4-8 urządzeń
monitoring

Internet NET 150

Najlepszy do:

2-4 urządzenia
streaming

Internet NET 60

Najlepszy do:

1-2 urządzenia
odbieranie poczty